Ο Δημήτρης Μεργές γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών (2004-2008). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Νταντί της Σκωτίας (2010-2011) στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικαίου του Περιβάλλοντος.

Ασχολείται με υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του Αστικού. Ειδικεύεται  στο Εμπράγματο και κυρίως στο δίκαιο των Ακινήτων,  αναλαμβάνοντας σύνθετες αγοραπωλησίες και μεταβιβάσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, μισθώσεις, και κάθε είδους υποθέσεις που αφορούν την ορθή καταχώρηση δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο. Ειδικό τομέα ενασχόλησής του αποτελεί η απόκτηση και ανανέωση μόνιμης άδειας επενδυτή από αλλοδαπά πρόσωπα στην Ελλάδα, μέσω αγοράς ακινήτων συγκεκριμένης αξίας  στην Ελλάδα (Golden Visa).  Τέλος, παρέχει υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα   (αλλοδαπούς ή ομογενείς)  που διαμένουν μόνιμα σε χώρες του εξωτερικού,  αναλαμβάνοντας τη διαχείριση της εν Ελλάδι ακίνητης περιουσίας τους,  τη  διευθέτηση κάθε είδους φορολογικών ζητημάτων και την εν γένει εκπροσώπησή τους ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής.