Γνωμοδοτήσεις επί επίκαιρων νομικών θεμάτων, προπάντων συνταγματικού ενδιαφέροντος.
Κατοχύρωση δικαιωμάτων αντιρρησιών συνείδησης, μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα και του δικαιώματός της του παρίστασθαι με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Επέκταση συμφώνου συμβίωσης στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Επιστροφή του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Κωλύματα-ασυμβίβαστα βουλευτών και απαγόρευση τροποποίησης εκλογικού νόμου μετά την διεξαγωγή των εκλογών, με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Συμμετοχή στην υπερασπιστική ομάδα του Ελληνικού Δημοσίου στην υπόθεση της βασιλικής περιουσίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Αποζημιώσεις για δέσμευση της χρήσης ιδιοκτησιών στην περιοχή Κορακοβούνι – Χολαργού Αττικής, το Γαλάτσι Αττικής και τη νήσο Ζάκυνθο με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Προστασία της ιδιωτικής ζωής και απαγόρευση χρήσης παράνομων αποδεικτικών μέσων.
Προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ιατρικού χαρακτήρα.
Αποζημίωση πολίτη για τραυματισμό του από αστυνομικά όργανα.
Μη αναγραφή θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες.
Προάσπιση του δικαιώματος έκφρασης δημοσιογράφων και δημοσίων προσώπων.
Καταδίκη Μητροπολίτη για ρατσιστικό λόγο.
Υπεράσπιση του δικαιώματος αυτοδιοίκησης θεραπευτικής κοινότητας.
Δικαίωμα ίδρυσης διαγνωστικών κέντρων από ιδιώτες.
Δικαίωμα μη συμμετοχής μαθητών σε σχολικές παρελάσεις για λόγους συνείδησης.

Συγχώνευση ασφαλιστικών ταμείων.
Καταλογιστικές πράξεις σε βάρος δημοσίων υπολόγων κατά τη διαχείριση κονδυλίων έρευνας.
Ακύρωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή της περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού (Αττική Οδός).
Ακύρωση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκτροπή του ποταμού Αχελώου στη Θεσσαλία.
Ακύρωση της παράλειψης της διοίκησης να λάβει μέτρα προστασίας του ποταμού Ασωπού (Βοιωτία) από τη βιομηχανική ρύπανση.
Ακύρωση κατασκευής τουριστικού λιμένα Καταπόλων (νήσου Αμοργού).
Ακύρωση της περίφραξης λόφου Φιλοπάππου (Ακρόπολη – Αθήνα).
Ακύρωση διαχειριστικής μελέτης του Πεδίου του Άρεως στην Αθήνα.
Ακύρωση του αποχαρακτηρισμού του ιδιόκτητου δάσους Σφηκιάς στη Βέροια ως προστατευτικού.
Περιβαλλοντική αδειοδότηση ορυχείων χρυσού.
Προστασία αισθητικού δάσους Καισαριανής.
Προστασία κατοίκων τουριστικής νήσου από ηχορύπανση.
Προστασία κατοίκων οικισμού από τη λειτουργία μονάδων παραγωγής εκρηκτικών.
Νέες χρήσεις Ολυμπιακών Ακινήτων.
Οριοθέτηση και λειτουργία ΒΙΠΕ στη Βοιωτία.
Νέες χρήσεις διατηρητέων νεοκλασικών κτηρίων ιστορικού κέντρου Αθήνας.
Μη επιτρεπόμενες χρήσεις γης στον ενεργό οικισμό Μονεμβασίας.
Προστασία αρχαιοτήτων κατά την κατασκευή του σταθμού Μετρό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.
Προστασία του περιβάλλοντος από την λειτουργία λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ενέργειας [Άγιος Δημήτριος Κοζάνης, Πτολεμαϊδα V, Φλώρινα (Μελίτη Ι και ΙΙ), Μεγαλόπολη (Α και Β)].
Προστασία φυσικού περιβάλλοντος από την έρευνα και εκμετάλλευση φυσικού αερίου στα Ιωάννινα και την Κρήτη.
Λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε προστατευόμενη περιοχή (Άγραφα).