Ο Βαγγέλης Γκούμας γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ (2014), όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο (2022) με ιδιαίτερη έμφαση στο Δίκαιο Περιβάλλοντος, καθώς και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Έχει πραγματοποιήσει δικηγορική άσκηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (2015). Μιλάει την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα.

Ασκεί συμβουλευτική και δικαστηριακή δικηγορία, κυρίως, σε υποθέσεις αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Ασχολείται συστηματικά με υποθέσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων -πρωτίστως, των υποθέσεων αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)-,  προστασίας του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, περιβαλλοντική αδειοδότηση, χωροταξικός σχεδιασμός, προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών), προστασίας της ιδιοκτησίας (απαλλοτριώσεις και εν γένει δεσμεύσεις ιδιοκτησίας), καθώς και υποθέσεις γενικού διοικητικού δικαίου. Αρθρογραφεί κατά καιρούς στον εγχώριο νομικό Τύπο για θέματα επικαιρότητας, που άπτονται των ως άνω τομέων εξειδίκευσής του.

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • (με Α. Μαγκλάρα) «Η διαμόρφωση των εγγυήσεων προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς» στο «Σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, Σχολιασμένη νομολογία των τελευταίων 30 ετών», επιμ. Στέλιος Τσεβάς, Αθήνα, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη (2022), σελ. 278 επ.
  • (με Α. Κεραμιδά) «Το Συμβούλιο της Επικρατείας αντιμέτωπο με την κλιματική κρίση» στο «Σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, Σχολιασμένη νομολογία των τελευταίων 30 ετών», επιμ. Στέλιος Τσεβάς, Αθήνα, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη (2022), σελ. 287 επ.
  • (με τον Σ. Τσεβά) «Ο Μεγάλος Περίπατος στο ΣτΕ», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 11 (2020), σ. 76 επ.
  • (με τον Σ. Τσεβά) «Μια πρώτη ματιά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση μετά το ν.4685/2020», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 7 (2020), σ. 12 επ.
  • (με τον Σ. Τσεβά) «Προς ένα θεσμικό αποτύπωμα αντίστοιχο της υγειονομικής επιτυχίας», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 3-4 (2020), σ. 212 επ.