Η Εύα Ανανιάδου είναι απόφοιτος της Νομική Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2016-2021) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο («Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές») από την Νομική Σχολή Αθηνών (2022-2023).

Από το 2023 είναι Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ασχολείται με υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου. Γνωρίζει την αγγλική και γαλλική γλώσσα, ενώ κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της φοίτησε για ένα εξάμηνο στο Παρίσι στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +.

Συνεργάζεται με την εταιρεία μας από το 2021.