Η Ελεούσα (Λούση) Κιουσοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. ‘Έλαβε πτυχίο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1983). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο UNIVERSITE DE DROIT D’ ECONOMIE ET DES SCIENCES SOCIALES DE PARIS- PARIS II, από όπου έλαβε Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (DEA) Διοικητικής Επιστήμης (1986). Παρακολούθησε επίσης τα Σεμινάρια Δημοσίου Δικαίου του Συμβουλίου της Επικρατείας (1991-1992). Μιλάει την Γαλλική και την Αγγλική γλώσσα.

Από το έτος 1986, ασκεί συμβουλευτική και μάχιμη δικηγορία στα εθνικά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια (Συμβούλιο της Επικρατείας και Διοικητικά δικαστήρια και Ε.Δ.Δ.Α και Δ.Ε.Ε, αντιστοίχως), καλύπτοντας ευρύ φάσμα τομέων δημοσίου δικαίου. Από το 1994 είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Έχει διατελέσει Νομική Σύμβουλος και μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), καθώς επίσης και δικηγόρος στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Συνεργάσθηκε με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) και την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Διπλή Ανάπλαση Βοτανικός-Λ.Αλεξάνδρας Α.Ε» του Δήμου Αθηναίων. Έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Διετέλεσε Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF ΕΛΛΑΣ). Είναι Ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας, καθώς επίσης και επιστημονική συνεργάτης του περιοδικού «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου».

Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και στο χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο, με τα οποία ασχολείται δικαστικά και συμβουλευτικά. Ειδικότερα, έχει χειρισθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υποθέσεις που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση  ολυμπιακών και μεγάλων δημόσιων έργων (Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού, Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, Εκτροπή Αχελώου κ.ά), στρατηγικών και λοιπών επενδύσεων (περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχειακής μονάδας στο Κάβο Σίδερο, του σχεδίου «Ελληνικό», των Λατομείων χρυσού Χαλκιδικής, ποικίλων βιομηχανικών μονάδων, κ.ά), χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια (Χωροταξικά Σχέδια  Τουρισμού και Υδατοκαλλιεργειών, πολεοδομικός σχεδιασμός σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως Αμοργός, Μάτι, Μαρούσι, Κόρινθος, Καρπενήσι κ.ά). Ιδιαίτερο τομέα ενασχόλησής της αποτελεί η προστασία στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς (Σταθμός Βενιζέλου Θεσσαλονίκης, ενεργός οικισμός Μονεμβασίας, κτίριο Κουρεμένου επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, λόφος Φιλοπάππου, διατηρητέα και μνημεία ιστορικού κέντρου Αθήνας και άλλων παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών της χώρας κ.ά).

Εξ άλλου, έχει χειρισθεί δικαστικά υποθέσεις σχετικές με το δίκαιο ενέργειας (ΑΣΠΗΕ Αγίου Δημητρίου, Μεγαλόπολης, Πτολεμαΐδας, Σεισμικές έρευνες στα Ιωάννινα και στη ΝΔ και Δ. Κρήτη, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ΑΠΕ, ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης κ.λπ.)

Τέλος, στο γνωστικό αντικείμενό της εμπίπτει η προστασία της ιδιοκτησίας από συγκρούσεις χρήσεων γης (απαλλοτριώσεις, άρση δεσμεύσεων, διαφορές από δεσμεύσεις ιδιοκτησίας εντός και εκτός σχεδίου πόλεως και διεκδίκηση αποζημιώσεων για περιορισμούς της ιδιοκτησίας κ.ά), καθώς και η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας (χαρακτηρισμοί δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • (επιστημονική εποπτεία) «Νομολογιακή εξέλιξη της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης τις τρεις τελευταίες δεκαετίες: αφορμή για ένα σταθερό βήμα προς το αύριο στο  Σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, Σχολιασμένη νομολογία των τελευταίων 30 ετών», επιμ. Στέλιος Τσεβάς, Αθήνα, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη (2022), σελ. 247 επ.
  • (με τον Ν. Κ. Αλιβιζάτο) «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  ως ‘αντιζύγιον’ στη νομοθετική λειτουργία» στο «Το βιώσιμο Κράτος. Τιμητικός Τόμος για την Κατερίνα Σακελλαροπούλου»,  Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος,  Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα (2022), σ. …
  • «Ορθολογισμός εναντίον παράδοσης: οι υποθέσεις ‘Αλευρόμυλοι Αλατίνη’ (ΣτΕ 669/2010) και η ‘αρχή του ενιαίου της διοίκησης’» στο Ο Δικαστής ο Νόμος και το Περιβάλλον, Τιμητικός Τόμος για τον επ. Πρόεδρο του ΣτΕ Κωνσταντίνο Μενουδάκο εκδ. Σάκκουλα (2016), σ. 155 επ.
  • «Η νομολογία για το χωρικό σχεδιασμό και ο ν. 4269/2014: η περίπτωση των Eιδικών Πλαισίων Χωροταξικού σχεδιασμού», στο Περιβάλλον-Δημόσιες Συμβάσεις, Συνέδριο της Ένωσης Μελών του ΝΣΚ και της ΕΑΑΔΗΣΥ, Νομική Βιβλιοθήκη (2016), σ. 157 επ.
  • «La dimension écologique de la Convention européenne des droits de l’homme et les limites du contrôle juridictionnel», in Mélanges en l’honneur du Juge Rozakis, Bruxelles 2011, εκδ. Bruylant (2011), σ. 261 επ.
  • «Η ένταξη των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων στην σύγχρονη ζωή», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 1(2011), σελ. 15 επ.
  • «Ο “προορισμός” της εκτός σχεδίου δόμησης ιδιοκτησίας:  ένα ακόμη αμάχητο τεκμήριο σε δοκιμασία»,  www.nomosphysis.org.gr (Μάιος 2009).
  • ΕυρΔΔΑ Budayeva κ.λπ. κατά Ρωσίας: Δικαίωμα στη ζωή και περιβάλλον», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΚΑ (2008), ΙΙΙ, σελ. 1094 επ.
  • «Η δεσμευτικότητα ‘των κανόνων της επιστήμης’ στο χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο», στο Πολεοδομικές αρμοδιότητες και Σύνταγμα, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκδ. Παπαζήσης, σελ. 69 επ. (2008).
  • (με τον Π. Βογιατζή) «Τα Ολυμπιακά ‘Εργα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας: η δύσκολη ισορροπία» στο Τιμητικός Τόμος του Συμβουλίου της Επικρατείας 75 χρόνια, εκδ. Σάκκουλα ΑΕ, σελ. 1089 επ.  (2004).