PERSONAL DATA PROTECTION STATEMENT

α. Η Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική») καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων από την Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων) ιδιοκτησίας της. Η εταιρεία μας είναι ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων των σελίδων και υπηρεσιών τους, καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από εσάς.

β. Η παρούσα πολιτική, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την έννομη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο, ή/και την διαχείριση, ή/και την ιδιοκτησία της Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία.

γ. Η παρούσα πολιτική προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύει μόνο για τις σελίδες των οποίων την ιδιοκτησία και διαχείριση έχει η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές άλλων εταιρειών τις οποίες η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία δεν ελέγχει.

δ. Οι σελίδες δύνανται να περιλαμβάνουν links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και εφαρμόζουν οι φορείς αυτοί.

ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία, ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ στη ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία ΜΠΟΡΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ, ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ, ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ H’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

στ. Πρόθεσή μας είναι να κοινοποιούμε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν την σελίδα έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να τις αποκαλύψουμε. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πολύ εύκολο να εντοπισθεί αφού είναι τοποθετημένη στην αρχική σελίδα και είναι συνδεδεμένη με οποιαδήποτε σελίδα των δικτυακών τόπων στην οποία συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Στα σημεία αυτά μπορεί να σας παρασχεθούν περισσότερες επεξηγήσεις, όπου απαιτείται, σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες. Η παρούσα Πολιτική, μαζί με οποιαδήποτε συμπληρωματική επεξήγηση, σας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε δεδομένα που εσείς εθελοντικά μας παραδώσατε, στο πλαίσιο χρήσης σας των δικτυακών τόπων ιδιοκτησίας της Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία.

  1. Private Use Guarantee

α. Για την απλή περιήγησή σας στις σελίδες της Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό σας στοιχείο.

β. Η χρήση από την Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση και υποστήριξή σας κατά την λειτουργία των υπηρεσιών στις οποίες εγγράφεστε, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών σας, καθώς και την ενημέρωσή σας αναφορικά με την προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

γ. Ο όρος “προσωπικά δεδομένα” όπως χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο, αναφέρεται σε πληροφορίες όπως το όνομα, ειδικότητα, ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (κατ’επιλογή και ταχυδρομική διεύθυνσή σας), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας. Η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο, ή/και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

δ. Οι ως άνω πληροφορίες δύνανται να ζητηθούν για την εγγραφή σας στην λίστα παραληπτών (mailing list) για την αποστολή από την Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) των ιστοσελίδων

ε. Επίσης, εφόσον η διαδικασία αυτή επιβάλλεται να ακολουθηθεί, κατά την αποστολή της φόρμας εγγραφής στη Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία vα μπορεί να συλλέγεται και η διεύθυνση ΙΡ του επισκέπτη/χρήστη, καθώς και αποστέλλεται και cookie στον υπολογιστή του χρήστη.

f. A page may collect personal data when the visitor/user:

(1) Subscribe to its services,

(2) Uses its services and

(3) Makes any communication or transaction through its websites

  1. Intended Use of Personal Data

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής από πλευράς σας, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο χωρίς να μας αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας. Σε μερικές όμως περιπτώσεις ίσως χρειασθεί η εγγραφή σας, για την πρόσβασή σας σε κάποιες υπηρεσίες. Κατά την εγγραφή σας σε εμάς, ίσως χρειαστεί να συμπληρώσετε μερικά “πεδία” (μερικά είναι αναγκαία και άλλα προαιρετικά). Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν επιλέξετε να αποκρύψετε μερικές από τις προσωπικές πληροφορίες που σας ζητάμε, ίσως να μην καταστεί δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένα τμήματα του δικτυακού τόπου και να μην έχετε την προσδοκώμενη ανταπόκριση από εμάς στο αίτημά σας. Η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς, για τους οποίους σας ενημερώνουμε όταν σας ζητάμε τα εν λόγω δεδομένα.
Your information is kept in accordance with applicable laws, ethical requirements, and record retention regulations.

  1. Non-disclosure of information

α. Η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που ενδεχομένως δηλώνονται και συλλέγονται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την μεριά της Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία.

β. Η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών σε κανέναν τρίτο φορέα.

γ. Η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία μπορεί να διοχετεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– As long as it has your express consent for the channeling of your personal data,
– Στην περίπτωση κατά την οποία η διοχέτευση των προσωπικών σας δεδομένων προς τρίτους που συνεργάζονται με τις σελίδες ιδιοκτησίας της Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των αιτημάτων σας. Οι τρίτοι που συνεργάζονται με τις σελίδες έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που ως επισκέπτες/χρήστες των σελίδων καταθέτετε σε αυτές μόνο στον βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς τις εν λόγω υπηρεσίες.
– As long as the channeling of personal information is required by a provision of the Law, or a court decision or prosecutor's order/order and exclusively to the competent Authorities.

δ. Η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία δύναται, επίσης, για την εξυπηρέτηση σκοπών στατιστικής ανάλυσης, και προκειμένου να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται οι σελίδες και προϊόντα ή/ και υπηρεσίες της, να τηρεί σε συγκεντρωτική μορφή και να αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται, ώστε να βελτιώνεται η λειτουργικότητα των σελίδων και υπηρεσιών και να διαμορφώνεται καλύτερα το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός τους.

ε. Η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός της Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό επιτρέπεται ρητά στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

  1. Right of Access

α. Σε περίπτωση που για την πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων της Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία, ζητηθεί από τους χρήστες η καταχώρηση προσωπικών τους δεδομένων, εκείνοι έχουν το δικαίωμα να είναι εξασφαλισμένοι ότι, σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά τους δεδομένα είναι πάντοτε ενημερωμένα. Περαιτέρω, οι χρήστες έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Επιπλέον, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσουν να σταματήσουμε την επαφή και επικοινωνία μαζί τους.

β. Εάν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην εξής διεύθυνση, Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία Βαλαωρίτου 12, Αθήνα, Τ.Κ 106 71, Ελλάδα. Κατά την επικοινωνία μαζί μας παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα της ηλεκτρονικής σελίδας, όπου παρείχατε τα δεδομένα σας, καθώς επίσης και ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες θα επιθυμούσατε να διορθωθούν, τροποποιηθούν ή διαγραφούν. Τα αιτήματά σας θα αντιμετωπίζονται άμεσα και με ορθό τρόπο. Τα αιτήματα για διαγραφή δεδομένων υπόκεινται σε όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου και ηθικής σχετικά με υποχρεώσεις αναφοράς ή τήρησης ή αποθήκευσης, οι οποίες επιβάλλονται στην Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία.

c. It is clarified that in accordance with applicable laws and regulations, you must send proof of your identity with your request and you will receive a response within thirty (30) days of receipt of the request.

  1. Security and Confidentiality

a. Access to visitor/user contact information is limited to those employees or service providers who reasonably have a need to know that information to provide products or services to visitors/users or to perform their jobs.

β. Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται από τη Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την ιστοσελίδα, η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων προστατευμένα, μεταξύ άλλων, και από βιομηχανικά συστήματα προστασίας δικτύων (firewall) και κωδικών χρήστη. Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί μέτρα λογικά σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις.

  1. Anonymous Data and “Cookies”

The pages can use cookies for the proper functioning of their services and pages.

  1. Links to other websites

Η αναφερόμενη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται μόνο σε ιστοσελίδες της Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία.

  1. Applicable law

α. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών των σελίδων της Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» θα έχει άμεση εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει).

β. Σε κάθε περίπτωση η Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών.

c. The use of the services of the pages implies the full and unconditional acceptance of the present terms.

d. In the event that a visitor/user does not agree with the terms of protection of personal data provided herein, he must not use the services of the pages.

e. For the resolution of any dispute arising from the validity and application of this Policy, Greek law shall be applicable and the Courts of Athens shall have jurisdiction.

  1. Για Επικοινωνία με τη Αλιβιζάτος – Κιουσοπούλου & Συνεργάτες | Δικηγορική Εταιρεία καλέστε στο 210 36 34 437 or you can email: contact@alivizatos-kiousopoulou.com

Our goal is to constantly improve all the tools we make available to you to handle the data you provide us. Please refer to this page regularly to be informed of developments in the aforementioned or new issues.

10. This statement was last updated on 7/31/2023.